Sprawdzony partner w ciepłownictwie

Realizacje


Ważniejsze roboty związane z budową sieci i instalacji ciepłowniczych realizowane w ostatnich latach.

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN250 w obrębie Centrum Logistycznego Prologis Park w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej, będącej w systemie eksploatacji firmy Dalkia Polska Energia S.A.

Zamawiający: Prologis Poland Reit Sp. z o.o. i SKA w Warszawie — Termin realizacji: 10.2019 – 11.2019r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie średnicy DN250 o długości ok.200 mb, w technologii rur preizolowanych wraz z częściowym demontażem starej sieci kanałowej i odtworzeniem terenu.

 

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w Nowym Targu – ul. Na Równi.

Zamawiający: MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. — Termin realizacji: 01.2019 – 08.2019r.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, w technologii rur preizolowanych, w zakresie średnic DN25-DN80 o długości ok.670 mb.

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN350 w ramach realizacji Parku Handlowego Kasztelania w Chrzanowie.

Zamawiający: STEC Spółka Jawna w Chrzanowie — Termin realizacji: 11.2018 – 06.2019r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie średnic DN200-DN350 o długości ok.215 mb, w technologii rur preizolowanych wraz z częściowym demontażem sieci i odtworzeniem terenu.

 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 10.2018 – 10.2019r.

 

Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych w zakresie średnic DN25-DN100 o długości ok.1275 mb.

 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z przepompowniami.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 06.2017 – 12.2019r.

 

Wykonanie osiedlowych sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Krzeptówki i ul. Kościeliskiej wraz z budową pompowni w rejonie ul. Gładkie oraz wymianą pomp i montażem układu redukcji ciśnienia, w rejonie pompowni Szymoszkowa w Zakopanem.

 

Pompownia ciepłownicza na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 08.2017 – 10.2019r.

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wymaganych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, w oparciu o sporządzoną dokumentację.

Wymiana preizolowanych kolan ciepłowniczych w podziemnym preizolowanym rurociągu zrzutowym wody termalnej 1xNFB11:1xDN300 w Szaflarach i Białym Dunajcu.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 06.2018 – 09.2018r.

 

Wykonanie koncepcji projektowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kompletnych robót technologiczno-montażowych, w oparciu o sporządzoną dokumentację.

 

Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 03.2018 – 10.2018r.

 

Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych w zakresie średnic DN25-DN100 o długości ok.1144 mb.

 

Modernizacja rurociągów geotermalnych w Zakopanem.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 03.2017 – 07.2018r.

 

Wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej ze stali kwasoodpornej AISI 316, w zakresie średnic DN200-DN300 o długości ok.439 mb.

Budowa sieci ciepłowniczej w Zakopanem.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 11.2016 – 12.2017r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczej o zakresie średnicy DN200 o długości ok.800 mb, w rejonie ul. Powstańców Śląskich.

 

Budowa przyłączy oraz montaż wraz dostawą węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Wysłouchów w zasobach SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

Zamawiający: MPEC Kraków S.A. w Krakowie — Termin realizacji: 07.2017 – 08.2017r.

 

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych w zakresie średnic DN65-DN400 o długości ok.450 mb oraz montaż i uruchomienie 3 węzłów ciepłowniczych, dwufunkcyjnych.

 

Prace projektowe sieci ciepłowniczej na terenie miasta Zakopane – 5 zadań w rejonie Pompowni Szymaszkowa, oś. Krzeptówki, oś. Kościeliska oraz ul. Powstańców Śląskich.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 05.2014 – 07.2017r.

 

Kompletne wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

 

Budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z dostawą materiałów oraz dostawa, wraz z montażem, węzłów cieplnych.

Zamawiający: MPEC Kraków S.A. w Krakowie — Termin realizacji: 09.2016 – 08.2017r.

 

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych w zakresie średnic DN32-DN100 o długości ok.650 mb oraz montaż i uruchomienie 15 węzłów ciepłowniczych, jedno i dwufunkcyjnych.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie gminy Pawłowice –  Etap II.

Zamawiający: PEC Jastrzębie S.A. w Jastrzębiu — Termin realizacji: 07.2016 – 10.2016r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczych osiedlowych wraz z przyłączami, w zakresie średnic DN25-DN200 o długości ok.1300 mb.

 

Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Słowackiego, Pracy, Dworskiej, Ogrodowej, Lwowskiej, Klasztornej i Kasprowicza w Raciborzu.

Zamawiający: PEC Jastrzębie S.A. w Jastrzębiu — Termin realizacji: 04.2016 – 08.2016r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczych osiedlowych wraz z przyłączami, w zakresie średnic DN25-DN150 o długości ok.1505 mb.

Przebudowa sieci cieplnych, wymiana izolacji i przebudowa grupowych węzłów cieplnych na indywidualne wraz z budową sieci ciepłowniczych i przyłączy na terenie miast Dąbrowy Górniczej i Sosnowca.

Zamawiający: Tauron Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach — Termin realizacji: 07.2015 – 10.2015r.

 

Przebudowa grupowego węzła cieplnego Jagiellońska I i II w Sosnowcu z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne. Wykonanie sieci ciepłowniczych osiedlowych wraz z przyłączami, w zakresie średnic DN25-DN125 o długości ok.1600 mb.

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w Wydziale V „Wieczorek” w Katowicach w celu ograniczenia strat energii, Etap II.

Zamawiający: Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach — Termin realizacji: 01.2015 – 10.2015r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczych magistralnych i przyłączy w zakresie średnic DN100-DN500 ok.3100 mb, w tym w zakresie średnic DN350-DN500 o długości ok.1800 mb. 

 

Budowa przyłączy ciepłowniczych dla PEC Geotermia Podhalańska S.A w Zakopanem.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 12.2014 – 11.2015r.

 

Wykonanie przyłączy ciepłowniczych w zakresie średnic DN25-DN100 o długości ok.600 mb. 

Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w Wydziale V „Wieczorek” w Katowicach w celu ograniczenia strat energii, Etap I.

Zamawiający: Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach — Termin realizacji: 10.2013 – 12.2014r.

 

Wykonanie sieci ciepłowniczych magistralnych i przyłączy w zakresie średnic DN50-DN500 ok.4000 mb, w tym w zakresie średnic DN400-DN500 o długości ok.3000 mb.

 

Remont zespołu kolektorów wody geotermalnej DN500 w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 07.2013 – 07.2014r.

 

— demontaż istniejącego i montaż nowego rurociągu o średnicy DN500 ok.140 mb,

— wymiana zespołu kolektorów wody geotermalnej o średnicy DN500 w istniejącej ciepłowni geotermalnej,

— wykonanie specjalistycznych robót spawalniczych (stal nierdzewna), połączeń mufowych oraz monitoringu sieci w pełnym zakresie.

 

Budowa rurociągu przesyłowego między odwiertem Bańska PGP-3 a budynkiem Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej.

Zamawiający: PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem — Termin realizacji: 07.2013 – 07.2014r.

 

— wykonanie rurociągu przesyłowego preizolowanego DN300 ok.160 mb,

— wykonanie rurociągów stalowych, urządzeń i armatury na ciśnienie nominalne 40 bar, bez wykonania komory regulacyjnej i wyposażenia komory,

— uzupełnienie wyposażenia przy głowicy odwiertu BAŃSKA PGP-1 na ciśnienie nominalne 40 bar.

Copyright © Erion 2021.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie - Studio72